James B. Given

James B. Given


James B. Given je profesorem historie na Kalifornské univerzitě v Irvinu. Jeho výzkumné zájmy se zaměřují převážně na sociální a politické dějiny Francie a Anglie ve třináctém a čtrnáctém století. K tomuto tématu vydal řadu článků a je autorem knih Společnost a zabití člověka v Anglii třináctého století (1977) a Stát a společnost ve středověké Evropě: Gwynedd a Languedoc pod cizí vládou (1990). Zabývá se sociálními otázkami disciplíny, donucování a represe.

Tituly autora