John Baines

John Baines


John Baines je profesorem egyptologie na univerzitě v Oxfordu. Jeho výzkumné zájmy jsou zaměřeny na starověké egyptské náboženství, umění a literaturu. Je autorem mnoha knih a vědeckých článků vztahujících se ke starověké egyptské civilizaci.

Tituly autora