IDENTIFIKACE

IČO 27455190
DIČ CZ27455190

ADRESA

VERBUM Publishing s.r.o.

V Hajnovkách 560

277 11 Neratovice

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Raiffeisenbank
č. ú.: 1945661945/5500

TELEFON

+420 774 714 144

E – MAIL

info@verbum.cz

WEB

www.verbum.cz