NAKLADATELSTVÍ

Profil nakladatelství

Nakladatelství VERBUM se zaměřuje na vydávání odborné literatury z oblasti historie, religionistiky a příležitostně i ostatních společenskovědních oborů. Do našeho nakladatelského programu vyhledáváme původní i převzaté práce s vysokou odbornou hodnotou, které mají za cíl oslovit vysokoškolské studenty, odbornou čtenářskou obec a v neposlední řadě i širší veřejnost s hlubším zájmem o humanitní obory.

Autoři

 • Jaromír Joo

  Jaromír Joo (1955), artista na volném drátě, žonglér, v posledním desetiletí drezér a chovatel kočkovitých šelem. Majitel a ředitel prvního Národního cirkusu Jo-Joo (od roku 1996). Potomek české rodiny Wertheimovy s dlouhou cirkusovou historií, která se v minulém století na bývalém jugoslávském území spojila s rodem Joo a po druhé světové válce se s cirkusem Jadran vrátila do Československa. Vynikající […]

  Jaromír Joo Více viz autoři

 • Leonard H. Lesko

  Leonard H. Lesko je profesorem a vedoucím katedry egyptologie na univerzitě v Brownu. Do roku 1982 působil jako profesor egyptologie na kalifornské univerzitě v Berkeley. Lesko je odborníkem na egyptské jazyky. Jeho bádání zahrnovalo např. výzkum Textů rakví nebo Knih mrtvých.

  Leonard H. Lesko Více viz autoři

 • Josef Pospíšil

  Josef Pospíšil, akademický malíř, narozen 1922 ve Slavkově pod Hostýnem a zemřel v roce 2008 ve Švýcarsku.. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Antonína Kybala. Ve výtvarné oblasti se zabýval tapiserií, textilním uměním, malbou, grafikou, kresbou a mozaikou. V roce 1968 emigroval do Švýcarka, kde působil jako samostatný výtvarník. Od roku 1970 pracoval jako pedagog […]

  Josef Pospíšil Více viz autoři

 • John Baines

  John Baines je profesorem egyptologie na univerzitě v Oxfordu. Jeho výzkumné zájmy jsou zaměřeny na starověké egyptské náboženství, umění a literaturu. Je autorem mnoha knih a vědeckých článků vztahujících se ke starověké egyptské civilizaci.

  John Baines Více viz autoři

 • Prof. ThDr. Jan Heller

  Prof. ThDr. Jan Heller byl přední český biblista, teolog a religionista, překladatel z hebrejštiny a foiničtiny. Zabýval se především Starým zákonem, náboženskými systémy starověkého Předního východu, věnoval se hebrejštině a semitské sémantice. Je autorem či spoluautorem vědeckých prací i učebních textů. Narozen 1925 v Plzni. Studoval na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1945-48) a […]

  Prof. ThDr. Jan Heller Více viz autoři

 • James B. Given

  James B. Given je profesorem historie na Kalifornské univerzitě v Irvinu. Jeho výzkumné zájmy se zaměřují převážně na sociální a politické dějiny Francie a Anglie ve třináctém a čtrnáctém století. K tomuto tématu vydal řadu článků a je autorem knih Společnost a zabití člověka v Anglii třináctého století (1977) a Stát a společnost ve středověké Evropě: Gwynedd a […]

  James B. Given Více viz autoři

 • PhDr. Hanuš Jordan

  PhDr. Hanuš Jordan (1961), rodák z pražské Letné. Od dětství měl všechny cirkusy, které přijely do Prahy, jako na dlani. Snad žádný z nich nevynechal. Vystudoval dvouoborovou historii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, učil převážně dějepis, věnoval se pragenziím a muzejním projektům. Shodou náhod spojil v roce 2004 svého koníčka s povoláním. Jako kurátor divadelního oddělení Národního muzea spravuje […]

  PhDr. Hanuš Jordan Více viz autoři

 • Eva Pospíšil Hanušová

  Eva Pospíšil Hanušová, akademická malířka, narozena 1930 v Praze. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Emila Filly. Členka výtvarného spolku Mánes. Ve výtvarné oblasti se zabývala tapiserií, malbou, kresbou, grafikou a mosaikou. Od roku 1968 žije v Bielu, Švýcarsko. Tvoří a vystavuje společně se svým manželem, akademickým malířem Josefem Pospíšilem. Jejich díla nejsou jen u […]

  Eva Pospíšil Hanušová Více viz autoři

 • Doc. PhDr. Eva Melmuková

  Doc. PhDr. Eva Melmuková, narozena v Římě, ze starobylého telčského rodu Šašecích, vyznáním evangelička (masarykovského typu), typem vysočinský písmák, konfese táborské, povahou demokratka (se sociálním cítěním), studovala v Praze. Nejprve na Nerudově gymnáziu – pod lavicí, řekl bych, pilně četla prameny české reformace a Palackého koncepci českých dějin (už tehdy) přijala za svou a již […]

  Doc. PhDr. Eva Melmuková Více viz autoři

 • David P. Silverman

  David P. Silverman získal doktorát egyptologie na univerzitě v Chicagu. Jako hostující profesor přednášel např. na pařížské Sorbonně nebo na univerzitě v Harvardu. Nyní působí jako docent egyptologie v ústavu blízkovýchodních jazyků a civilizací na univerzitě v Pensylvánii a je kurátorem egyptské sekce univerzitního muzea v Pensylvánii. Jeho rozsáhlá publikační činnost zahrnuje knihy, články a […]

  David P. Silverman Více viz autoři