Zákaznické tituly na klíč

Mimo vlastní nakladatelský program a ediční plán nabízíme našim zákazníkům i kompletní vydání knihy na klíč dle požadavku a zadání zákazníka.

Jsme schopni zajistit celý nakladatelský proces od prvotní konzultace o základní koncepci díla, grafického návrhu obálky, sazbu a zalomení textu, výrobu knihy a v neposlední řadě i případnou distribuci u našich distribučních parnerů.

 

Předtisková příprava a redakce

 

Grafické zpracování

Návrh obálky

Sazba a zlom

Korektury

Jazyková redakce

 

Výrobní část

 

Tisk knihy

Knihařské zpracování

Balení dle požadavku zákazníka

 

Distribuce

 

Zajištění distribuce v knihkupecké síti v ČR a na Slovensku

Zajištění oznamovací povinnosti plynoucí ze zákona

Možnost opatření knih ISBN

 

Vybrané reference zákaznických titulů:

 

  • Almanach k 60. výročí  založení ZUŠ – vydáno pro ZUŠ Nové Strašecí
  • Sborník prací studentů – vydáno pro Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí
  • Dalibor Molnár, EFATA – sbírka poezie vydaná pro VERITAS, historickou společnost pro studium odkazu české reformace, o.s.
  • Gejza Bajerle, Principál a jeho svět – autorský nástěnný kalendář vydaný pro Národní cirkus Jo-Joo