VERBUM Publishing

Profil společnosti

Společnost VERBUM Publishing s.r.o. se sídlem v Neratovicích byla založena v roce 2006. Činnost a zaměření firmy leží ve dvou hlavních oblastech: provozování nakladatelství a poskytování polygrafických služeb.

Nakladatelství

Nakladatelství VERBUM se zaměřuje na vydávání odborné literatury z oblasti historie, religionistiky a příležitostně i ostatních společenskovědních oborů. Do našeho nakladatelského programu vyhledáváme původní i převzaté práce s vysokou odbornou hodnotou, které mají za cíl oslovit vysokoškolské studenty, odbornou čtenářskou obec a v neposlední řadě i širší veřejnost s hlubším zájmem o humanitní obory.

Mimo vlastní nakladatelský program a ediční plán nabízíme i kompletní vydání knih na klíč dle požadavku a zadání zákazníka.

Tiskárna

Do naší nabídky polygrafického servisu patří především ofsetový a digitální tisk. Na moderních tiskařských zařízeních jsme schopni v rychlém čase vyrobit celou škálu tiskovin od vizitek, pozvánek, letáků a plakátů až po složitější produkty v podobě katalogů a knih.

Spojení nakladatelské činnosti s polygrafickou výrobou nás předurčuje k tomu, abychom se stali ideálním partnerem pro komplexní zpracování vaší tiskoviny od grafického návrhu, přes odborně provedenou výrobu až po dopravu k našemu zákazníkovi.

ABOUT OUR COMPANY

The company VERBUM Publishing s.r.o. which is located in Neratovice was founded in 2006. The company focuses on publishing and printing services.

PUBLISHING

The publishing house VERBUM specializes on publishing of professional historical and religious literature as well as the literature from other humanities. To our publishing program we look for original or adopted books with high professional value to appeal to university students, professionals, as well as general public interested in humanities.

Besides our own publishing program and editorial plan we offer  publication of books according to requirements and assignments of our clients.

PRINTING

We mainly offer offset and digital printing. On modern printing equipmemts we are able to produce in a short time a large scale of printed matter from bussiness cards, invitations, leaflets, posters to more complicated products as catalogues or books.

The combination of publishing and printing production predestines us to become the perfect partner for making your printed matter from graphical proposal to its professional production and its delivery.